The Underground Community

Omvat alles en iedereen inmiddels heengegaan en aan de aarde toevertrouwd

We zitten zo in de waan van ons leven dat we ons veel te weinig realiseren wat we aan het verleden te danken hebben en hoe onze beste gedachtes vorm gekregen hebben dankzij mensen met wie we in de loop van ons leven zijn opgetrokken.

De stichting TUCK ontwikkelt vriendschapsgraven, werkt aan verbondenheid van heden en verleden. Voor iedereen die onder de grond ligt en daar wat mee wil doen en iedereen die daar in het heden bij stil wil staan en er een plek aan wil geven.